W codziennej egzystencji każdego człowieka powstają masy różnych odpadów. Zazwyczaj są to odpady spożywcze lub inne zwykłe komunalne śmieci. Jednak czasami także prywatnie generujemy odpady, które można zaliczyć do grupy niebezpiecznych. O ile ze zwykłymi odpadami komunalnymi radzimy sobie przez segregację w pojemnikach domowych lub umieszczonych przez spółdzielnie na osiedlach o tyle odpady niebezpieczne musimy odpowiednio zutylizować.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

utylizacja odpadówOczywiście nie musimy sami przeprowadzać takiego procesu jak utylizacja odpadów niebezpiecznych ale pomimo tego spoczywa na nas prawny obowiązek przekazania wskazanych odpadów w odpowiednie miejsca ich odbioru. Część niebezpiecznych produktów takich jak zużyte baterie i akumulatory lub tonery do drukarek laserowych powinny być odbierane przez samych producentów, czy to bezpośrednio, czy to za pomocą punktów dystrybucyjnych lub sprzedaży detalicznej. Nawet kupując nową lodówkę mamy prawo zostawić bez dodatkowych kosztów stare i popsute urządzenie tego samego typu. W takiej sytuacji to sam sprzedawca ma obowiązek dokonania utylizacji odebranego zużytego sprzętu lub przekazania go do odpowiedniej firmy. Dodatkowo jeżeli prowadzimy jakąś działalność gospodarczą lub firmę mamy obowiązek przechowywania całej dokumentacji dotyczącej przekazywania wszelkich odpadów niebezpiecznych do utylizacji odpowiednim firmą w postaci kart przekazania odpadów z zaznaczeniem przede wszystkim rodzaju odpadu i jego tonażu.

Odpowiednia gospodarka odpadami niebezpiecznymi może zapewnić nam ochronę środowiska naturalnego na odpowiednim poziomie. W innym wypadku przy dłuższym lekceważeniu problemów tego typu może dojść do bardzo niebezpiecznego skażenia środowiska naturalnego w którym wszyscy żyjemy.