Współczesne silniki indukcyjne, znajdują zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. Ich podstawową zaletą, jest bezawaryjna praca i niskie koszty eksploatacyjne. Jednak aby zapewnić bezawaryjną pracę, należy wykonywać badania okresowe, lub w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie prawidłowej pracy wirników

wyważanie wirnikówZaplanowanie przeglądów w okresie kiedy maszyna nie będzie potrzebna, ograniczy koszty wynikające z przestoju procesu produkcyjnego i konieczności naprawy, w przypadku wystąpienia awarii. Badania profilaktyczno – diagnostyczne to dziedzina ciągle rozwijana. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, oraz metod wykrywania uszkodzeń, można nie tylko ograniczyć koszty, ale również zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikom maszyn. Niewyważony wirnik to bardzo niekorzystny stan, w którym rozkład jego masy jest niesymetryczny względem osi. Może skutkować to powstaniem drgań i hałasu, oraz do poważnych uszkodzeń. Należy dodać, że niewyważenie nie dotyczy tylko wirników silników elektrycznych, dotyczy to również elementów gdzie występuje ruch obrotowy, na przykład: koła samochodu, śruby okrętów, lub bębny pralek. Dlatego tak ważne, staje się prawidłowe wyważanie wirników. Istnieje wiele metod wyważanie, jednak wszystkie wykorzystują te same właściwości jak amplituda drgań, czy też kąt fazowy. Różnice występują tylko w zakresie dokładności obliczeń, oraz czasu wykonania pracy. Możemy wyróżnić trzy podstawowe metody wyważania wirników: Metoda amplitudowa, metoda stroboskopowa, oraz metoda prób. Wszystkie te metody wyważania są skuteczne. W zależności od wymaganej dokładności wyważania, użytkownik może sam zdecydować, którą metodę wybrać.

Podstawowe wyposażenie stanowiska powinno składać się z komputera PC z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, miernika stroboskopowego, akcelerometrów, wagi, zestawu odpowiednich mocowań, oraz podkładek używanych jako masy niewyważenia.