W instytucjach użyteczności publicznej, takich, jak: szkoły, przychodnie, szpitale, gdzie obecność dużych skupisk ludzkich może doprowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, należy zadbać o ochronę i dezynfekcję powierzchni. Na rynku istnieje wiele sposobów, by dokonać tego w sposób skuteczny i ekonomiczny.

Jaka powierzchnia, taka dezynfekcja. O środkach odkażających

środki do dezynfekcji powierzchniPreparaty do odkażania powierzchni powinny być nietoksyczne i opatrzone niezbędnymi atestami. Istnieje kilka rodzajów takich środków, a mianowicie: preparaty na bazie alkoholu, mieszanki bezalkoholowe, środki na bazie chloru i nie zawierające go. Środki odkażające na bazie alkoholu stosowane są wtedy, gdy nie istnieje ryzyko uszkodzenia nimi powierzchni, a dezynfekcja ma nastąpić szybko – działają błyskawicznie, jednak krócej, niż środki do dezynfekcji powierzchni innego typu. Preparaty bezalkoholowe dedykowane są powierzchniom podatnym na działanie etanolu. Do takich powierzchni przeznacza się środki na bazie chloru. Działanie chloru w procesie dezynfekcji jest z dokładnie znane od lat; ma on bardzo silne oddziaływanie destrukcyjne na wirusy, bakterie i grzyby. Chlor posiada właściwości drażniące układ oddechowy w stopniu większym, niż alkohol. Dlatego też mamy również do dyspozycji preparaty bezchlorowe, na przykład stworzone na bazie nadtlenku wodoru. Takie środki znajdują najczęstsze zastosowanie w szpitalach i przychodniach.

Najlepiej jest, gdy środki dezynfekcyjne nie utrudniają jednoczesnego usuwania brudu (dezynfekcja i czyszczenie nie są bowiem jednym i tym samym procesem). Obecnie istnieje szeroki wybór preparatów dezynfekujących, a ich dobór należy umotywować rodzajem i metrażem powierzchni, a także takim czynnikiem, jak czas dezynfekcji – jest to ważne w przypadku powierzchni miejsc publicznych.