Paszociągi to specjalne systemy, dzięki którym można karmić zwierzęta w chowie wielkotowarowym. Chodzi tu przede wszystkim o karmienie trzody chlewnej. Linie technologiczne można podzielić na kilka rodzajów – w zależności od tego czy zadawana jest pasza sucha czy mokra.

Działanie mieszarek, pomp ślimakowych i innych elementów paszociągu

paszociągi spiralneJednym z elementów paszociągu, który zadaje pasze suchą, jest oczywiści silos. Silos to specjalny zbiornik, który gromadzi paszę suchą. W silosie znajdują się odpowiednie warunki do przechowywania takiej paszy, dzięki czemu jest ona zdatna do spożycia przez zwierzęta przez długi okres czasu. Oczywiście pasza sucha składa się z różnych komponentów – nie jest to jeden składnik, bo zwierzęta potrzebują wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Takie paszociągi spiralne dają możliwość mieszania komponentów paszy suchej i tworzenia z nich gotowej do zadawania zwierzętom gospodarskich paszy. Dla hodowcy to znaczne ułatwienie. Wcześniej warto dokładnie obliczyć wielkość takiego silosu – zależy ona oczywiście od tego, ile zwierząt znajduje się w danym gospodarstwie. Mieszanka powstała w silosie zostaje przetransportowana. Transport odbywa się za pomocą specjalnych przenośników ślimakowych. Przez  nie mieszanka trafia do tzw. zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika wyrównawczego pasza jest już transportowana do dozowników paszowych albo bezpośrednio na podłogę.

Z kolei pasze wilgotne, czyli inaczej mokre, są przygotowywane w paszarniach. Do ich przygotowania wykorzystuje się przede wszystkim ziemniaki oraz inne składniki treściwe. Paszociągi posiadają specjalne mieszarki, które przygotowują paszę mokrą. Mieszarka zajmie się myciem ziemniaków, rozdrobnieniem, parowaniem, mieszaniem. Pompa ślimakowa tłoczy mieszankę do karmników.